De rol van het kind is sterk veranderd Thuis


Kinderen, het worden de mensen van de toekomst genoemd, en het liefst zien we ze rustig en spelend opgroeien. We nemen ze in bescherming tegen de grote boze wereld, en willen ze tegelijkertijd klaar gaan maken voor de grote stappen die zij ooit zelf zullen gaan zetten. Daarom sturen we ze naar school, leren we ze wat we kunnen en laten ze veel samen spelen met andere kinderen. De rol van het kind is veranderd. Wie dit honderd jaar geleden gelezen had, had gedacht dat hij met een filosoof te maken had – en tegenwoordig is er veel kritiek op de manier waarop we met kinderen omgaan. Is al die bescherming wel goed, hoe zit het met dat onderwijs eigenlijk, en hoe is de rol van de kinderen precies veranderd?

Een kind vroeger


Vroeger waren het vooral de armere gezinnen die zoveel mogelijk kinderen wilden hebben. Dit had te maken met veel verschillende redenen. Allereerst was er geen sociaal vangnet. Mensen die ouder werden en die niet meer konden werken, werden aan het lot overgelaten. De mensen die ziek werden, konden niet geholpen worden zonder daar fikse rekeningen voor te ontvangen. Om dit op te vangen, waren er mensen nodig die het stokje over konden nemen. De kinderen konden aan het werk en op het moment dat de ouders niet meer konden werken, konden de kinderen de ouders verzorgen. Dit was normaal, dit was hoe een familie functioneerde. Vaak leefden alle generaties ook in hetzelfde huis.
Maar de kindersterfte was ontzettend hoog. Kinderziektes en kraambedsterfte kwamen veel meer voor dan tegenwoordig. Daarom probeerden de meeste mensen vijf kinderen of meer te krijgen. Zou de helft het overleven, dan zou dat genoeg moeten zijn om het huishouden te blijven draaien. Er was dus een grote druk op de kinderen. De kinderen van arbeiders kwamen bijvoorbeeld nooit op de scholen terecht. Zij werkten in de fabrieken of op de boerderijen vanaf zeer jonge leeftijd, totdat dit bij wet verboden werd. Daar had de overheid echter tot de negentiende eeuw voor nodig.

Een kind nu


Kinderarbeid is bij wet verboden in ons land. Er wordt ook veel aan gedaan om de kinderen in armere landen te ontzien, producten die gemaakt zijn door kinderen mogen niet verkocht worden hier. Dit betekent vaak dat de gezinnen in de armere landen inkomen missen en daardoor in de problemen komen. In ons land is dat niet het geval. Kinderen worden vanaf het vijfde levensjaar klaargestoomd voor de toekomst, waarbij er veel aandacht besteed wordt aan de scholing. Dit is verplicht, alle kinderen vallen onder de leerplichtwet en moeten naar school toe. Na het basisonderwijs kunnen zij verder stromen richting een beroepskeuze, die vaak op te jonge leeftijd al gemaakt moet worden.
Deze website is gewijd aan de verschillende facetten van het kind-zijn en het onderwijs, welke rol we daar in spelen en wat de meest gehoorde kritieken zijn binnen deze opvattingen, die steeds vaker te horen zijn.